Ultrazvukové čištění

20.6.2022

Ultrazvukové čištění bazénů

Nabízíme ultrazvukové čištění ultrazvukovou čističkou o velikosti čistící vany 50 x 40 x 34 cm, a výkonu 3000W na frekvebci 20kHz (nejagresivnější čištění) 

Čištění se provádí ve specialní lázni při teplotě 80stupňů Celsia. 

Jak ultrazvuková čistička pracuje

Jedná se vlastně o kovovou nádrž z nerezové oceli, která má na dně, nebo na bocích upevněny piezo keramické prvky. Tyto piezo prvky mají jedinečnou vlastnost změny velikosti téměř okamžitě po vybuzení elektrickým signálem. Po vybuzení zvětší piezo prvky svoji velikost a způsobí nepatrné vychýlení dna, nebo boční části nádrže. Vychýlenízpůsobí kompresní vlnu kapaliny v nádrži.

Při využití elektrického generátoru, který vytváří velmi rychlé pulzy na kmitočtu 20kHz až 250kHz a který plní funkci budiče piezo elementů vestavěných v ultrazvukové čističce, se dosáhne toho, že kapalina ve vaně bude střídavě zhušťovaná a rozpínaná a to ve velmi rychlém sledu. Vzhledem k tomu, že kmitočet běžných ultrazvukových čističek se pohybuje okolo 40kHz, bude těchto změn 40 000 za jednu sekundu. Při rozpínání kapaliny dochází ke vzniku miniaturních vakuových „bublin“. Následně dochází ke zhroucení těchto „bublin“ s efektem subminiaturního „výbuchu“, při kterém se uvolní teplota až +5000st.C a proud plazmy, který má vliv na jakýkoli předmět umístěný v nádrži. V každém okamžiku jsou vytvářeny miliony těchto okem nepostřehnutelných „bublin“, které téměř okamžitě zanikají.

Bubliny mj. implodují i na povrchu čištěných předmětů a tím z nich odstraňují špínu a mastnotu. Přidáním saponátu, nebo speciálního chemického roztoku, je možné dosáhnout vyšší účinnosti čištění. Zahřátí kapaliny v nádrži ultrazvukové čističky, tedy využití ultrazvukové čističky s ohřevem také výrazně přispívá k vyššímu efektu čištění. Zahřátá voda totiž obsahuje daleko méně vzduchu, resp. vzduchových bublin, které reagují s vytvářenými vakuovými bublinami. Čím méně tedy čistící kapalina obsahuje vzduchu, tím je také čistící efekt lepší a čistička vykazuje lepší výsledky. Max. teplota čistící kapaliny, je na úrovni 80% teploty varu kapaliny. Pokud je čistící kapalinou voda, je max. teplota +80st.C. Optimální teplota při čištění je obvykle 50 – 65st.C.

Důležité je nikdy nepokládat čištěné předměty přímo na dno vany, ale vkládat je do čistícího koše, který by měl být součástí dodávky, ale není to pravidlem.